कृषी कर्ज

परिचय

औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक विविध प्रकारचे कृषी कर्ज देते. गुंतवणुकीचे क्रेडिट मालमत्ता निर्मितीद्वारे भांडवल निर्मितीकडे जाते. हे तंत्रज्ञानाच्या सुधारणांना प्रेरित करते.ज्यामुळे उत्पादन, उत्पादकता आणि शेतकरी आणि उद्योजकांना वाढीव उत्पन्न मिळते.

अ.
क्र.
कर्जाचा प्रकार कर्ज मर्यादा वार्षिक
व्याजदर
कर्जाचा कालावधी
१. अल्प मुदतीचे कृषी पीक कर्ज रु. ५ लाख ६% १ वर्ष
२. नानाजी देशमुख (पोकरा) कृषी संजीवनी योजना एकूण प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ९०% १२% 7 वर्षे
३. A.इलेक्ट्रिक मोटर— बांधकाम खर्च (उपकरणेसह)
१. “३” अश्वशक्ती
२. “५” अश्वशक्ती
३. “७.५” अश्वशक्ती
रु. २०,०००
रु. ३०,०००
रु. ३५,०००
११.५०% ५ वर्षे
४. पाईप लाईन प्रति एकर रु. ५०,००० सदस्याने सादर केलेल्या कोटेशनच्या ९०% ११.५०% ५ वर्षे
५. तुषार सिंचन रु. जास्तीत जास्त ५ एकर पीक खर्चानुसार ११.५०% ५ वर्षे
६. ठिबक सिंचन योजना जास्तीत जास्त ५ एकर पीक खर्चानुसार ११.५०% ५ वर्षे
७. मोठा ट्रॅक्टर 20HP, 24HP, 35HP किंवा 45HP ट्रॅक्टर कोटेशनच्या ७५% किंवा कमाल रु. 7 लाख ११.५०% ५ वर्षे

फायदे

  • सरलीकृत दस्तऐवजीकरण.
  • सुलभ आणि सोयीस्कर कर्ज.
  • कोणतेही छुपे शुल्क नाही..
  • जलद प्रक्रिया.

आवश्यक कागदपत्रे

  • जमिनीचा ७/१२
  • आधार कार्ड.
  • बँकेला आवश्यक असलेली इतर कागदपत्रे.

नियम आणि अटी

  • योजनेच्या अटी व शर्ती सुधारण्याच्या अधीन आहेत, तपशीलांसाठी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा.